Med mere end 10 års erfaring i at holde workshops og foredrag er jeg både rustet til og ikke mindst glad for at være med til at sætte ord og handling på hvad fx it i undervisningen kan bidrage med.

“de stærkeste oplevelser fra mine kurser, er når vi begrænser os og fokuserer direkte på eleverne med fag og aktiviteter for øje, og hvor vi sammen oplever, at de digitale værktøjer rummer muligheder for at løfte eleverne”

Mine aktiviteter omkring kurser og foredrag er placeret på min side pluk.dk – en sammenskrivning af Pædagogik Læring Uddannelse og Kommunikation.

Siden rummer også vinkler ind i mit andet interessefelt, nemlig spørgsmålet om at kunne finde og bruge viden under åbne licenser.

“hver dag er der tusindvis af lærere og elever, der kriminaliserer sig selv, fordi de krænker ophavsretten i bestræbelserne på at drive undervisning eller besvare opgaver – men med mere end 1 milliard materialer under åbne licenser, er det ofte helt unødvendigt”

Besøg pluk.dk og læs mere.

Kontakt mig, hvis jeg kan hjælpe.